Home

www.canonvanhetadviesvak.nl

Canon van het Adviesvak nu vrij toegankelijk

De Canon van het Adviesvak is een gezamenlijk project  van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) en de Raad van Organisatie-Adviesbureaus (ROA). De website, die aanvankelijk alleen voor leden van de beroepsverenigingen toegankelijk was, werd in januari 2010 tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst gelanceerd en toont de geschiedenis van het vak alsmede de verschillende rollen van organisatieadviseurs door de jaren heen.

Sinds de lancering hebben diverse organisatiedeskundigen een bijdrage geleverd aan de totstandkoming en de completering van de huidige Canon. Een belangrijke toevoeging is de bedrijvencanon die de geschiedenis en structuur  weergeeft van de organisatieadviesbureaus.

Vanaf de lancering hebben de initiatiefnemers louter positieve reacties mogen ontvangen van de leden van Ooa en ROA. Nu is de tijd rijp om de Canon te presenteren aan het grote publiek. Nog steeds is het belangrijkste doel de Canon van het Adviesvak uit te breiden met nieuwe informatie of interessante aanvullingen. Iedereen wordt dan ook van harte uitgenodigd zijn of haar bijdrage te leveren. Klikt u in dit geval op gebeurtenis aanmelden bovenaan deze pagina.

Indeling
De site is opgebouwd aan de hand van een tijdslang. Door op de slang te klikken zoomt u in. In de tijdslang ziet u driehoeken en bollen. De driehoeken geven een periode aan, de bollen geven een belangrijke gebeurtenis weer. Door op een driehoek of bol te klikken leest u meer informatie over de periode of gebeurtenis.
De gebeurtenissen die een rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van het adviesvak worden eerst algemeen toegelicht, en vervolgens wordt op de gebeurtenis ingezoomd door deze te belichten vanuit vier invalshoeken namelijk: maatschappelijke ontwikkelingen; vraagzijde van de adviesmarkt; aanbodzijde van de organisatiekunde; en de rol van de adviseur. Door het toepassen van deze vier invalshoeken geven we een duidelijk en breed beeld van een gebeurtenis.
Via de button ‘overzicht’ bovenaan deze pagina, verschijnt een overzichtelijke lijst met gebeurtenissen die in chronologische volgorde zijn weergegeven.

 
Aanvullingen
Wij hopen dat de site door aanvullingen van lezers nog verder zal worden uitgebreid. Heeft u suggesties om de geschiedenis aan te vullen en past dit binnen de canon van het adviesvak? Klikt u dan op de button ‘gebeurtenis aanmelden’ boven in deze pagina. Gezamenlijk creëren we een zo’n compleet mogelijk beeld van de geschiedenis van ons vak.
 

 

Hier treft u de laatste wijzigingen aan op de inhoud van de Canon. In een later stadium wordt deze pagina automatisch bijgewerkt als een periode of gebeurtenis wordt aangepast.

De laatste wijzigingen;

08-01-2009: Hoofdpagina
Aangepast door gebruiker; J. Leenstra
<< ga naar de laatste wijziging >>

Vanmiddag is tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Ooa het startschot gegeven voor de Canon van het adviesvak.

De film is hier te bekijken.