Home
Periode    
1919 Verschijnen van het proefschrift ‘Het Taylor-stelsel’ van A.H. Colijn (zoon van de latere minister-president H. Colijn); promotor is prof. J.G.Ch. Volmer.  
 
1918 Ontwikkeling van de toepassing van psychologie binnen organisaties en het advieswezen. >>Meer informatie  
 
1917 Op initiatief van ambtenaren die voor de rijksoverheid werken, wordt in 1917 de Orde van Nederlandse Raadgevende Ingenieurs, ONRI opgericht. Het lidmaatschap was voorbehouden aan zelfstandige raadgevende ingenieurs.  
 
1913 Oprichting van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool (NHHS) te Rotterdam. Het vakgebied ‘organisatie en management’ wordt vanaf de oprichting aan de NHHS achtereenvolgend gedoceerd door o.a. de hoogleraren J.G.Ch. Volmer, J. Goudriaan, T.J. Bezemer, P.G.M. Hesseling, R.H. Bredero, A.R.T. Williams, W. Vrakking en J. Paauwe.  
 
1913 In het werk van Ernst Hijmans (die samen met Van Gogh een adviesbureau had) zijn drie belangrijke ontwikkelingen, fases in de tijd, te ontdekken. In eerste instantie werd hij beïnvloed door het werk van Frederick Taylor en Frank Gilbreth. Hun theorieën richtten zich vooral op tijd- en bewegingsstudie. In de eerste fase van zijn loopbaan richtte Hijmans zich ook sterk op deze studies. In 1913 publiceerde Hijmans zijn eerste tijdstudies, en in de jaren 20 ging hij zich er nog meer op richten. >>Meer informatie  
 
1910 De ‘Interstate Commerce Commission of the House of Representatives’ in Washington onderzoekt de verhogingen van de vrachtprijzen van de de Amerikaanse spoorwegen. De efficiency resultaten van toepassing van het ‘Taylor systeem’ in de organisatie van de Amerikaanse spoorwegen zou een verhoging van de vrachtprijzen teniet kunnen doen.  
 
1908 In 1908 wordt de accountant J.G.Ch. Volmer als hoogleraar aangesteld op de pas ingestelde leerstoel ‘Bedrijfsleer en het Boekhouden’ aan de TU Delft. Volmer (1865-1935) spreekt op 6 januari 1909 zijn inaugurele rede uit, met als titel ‘Iets over Zakenwijsheid’.  
 
1905 Kort voor de eerste wereldoorlog wordt een psycholoog ingeschakeld als adviseur bij selectievraagstukken. J.H. Lahy test in 1905 telefonistes en in 1908 trambestuurders op de juiste geestelijke vermogens voor het goed uitvoeren van hun functie. >>Meer informatie  
 
1893 Frederick Taylor vestigde zich in 1893 zelfstandig als consulting engineer for management in Philadelphia, VS. Hij wordt beschouwd als de Father of Scientific Management, de grondlegger van de Scientific Management gedachte. >>Meer informatie  
 
1881 In 1881 vestigden J. van Hasselt en J. de Koning zich in Nijmegen als onafhankelijke ingenieurs. Hiermee ontstond het eerste raadgevend technisch ingenieursbureau. >>Meer informatie  
 
1842 De Tachtigjarige Oorlog (in de modernere geschiedschrijving ook wel De Opstand of de Nederlandse Opstand genoemd) is de naam voor een opstand en strijd in de Nederlanden (1568-1648, met het Twaalfjarig Bestand in de jaren 1609-1621). >>Meer informatie  
 
-2000 Jetro geeft Mozes raad, een van de eerste echte adviseurs. >>Meer informatie