Home
Periode    
1972 De Club van Rome is een particuliere stichting en werd eind jaren 60 van de 20e eeuw opgericht door Europese wetenschappers om hun bezorgdheid over de toekomst van de wereld voor het voetlicht te brengen. >>Meer informatie  
 
1973 In 1973 fuseert de Ooa met het genootschap van Organisatiekundigen.Dit genootschap wordt in 1961 opgericht als vereniging van afgestudeerden van Sioo, hetuniversitair centrum voor Ontwikkeling op het terrein van Organisatie- en Veranderkunde. De naam wijzigt in: Orde van organisatiekundigen en –adviseurs, Ooa.  
 
1973 In 1973 kwam het boek ´Small is Beautiful´ van Ernst Friedrich Schumacher uit. De titel van dit boek, klein is mooi, komt van een uitspraak van zijn docent Leopold Kohr. >>Meer informatie  
 
1974 Het handboek gaf een definitie van het begrip organisatieadviseur: ´The service provided by an independent and qualified person or persons in identifying and investigating problems concerned with policy, organisation, procedures and methods; recommending appropriate action and helping to implement these recommendations.´ Een Nederlandse vertaling hiervan zou zijn: ´De dienst geboden door een onafhankelijke en gekwalificeerde persoon of personen, bij het identificeren en onderzoeken van problemen op het gebied van beleid, organisatie, procedures en methodes; toepasselijke actie aanbevelen en helpen met implementatie van deze aanbevelingen´. >>Meer informatie  
 
1982 In 1982 kwam het boek ´in search of excellence´ uit, geschreven door Tom Peters en Robert H. Waterman. >>Meer informatie  
 
1989 Sinds 1989 is de Ooa lid van de International Council of Management Consultancy Institutes (ICMCI). ICMCI is een overkoepelende organisatie voor beroepsverenigingen.  
 
2001 In 2001 gaat de vereniging van zelfstandige organisatieadviseurs (Zoa) op in de Ooa. De Orde heeft samenwerkingsverbanden met opleidingsinstituten en aanverwante beroepsverenigingen. Daarnaast stimuleert de Ooa wetenschappelijk onderzoek.  
 
2002 De ‘Body of Knowledge and Skills’ is een beschrijving van het adviesproces en de daarbij behorende kennis en competenties die professionele adviseurs gemeenschappelijk hebben. De BoKS is in de eerste plaats bedoeld als professionaliseringsinstrument voor de beroepsgroep van organisatieadviseurs en wordt gehanteerd in diverse professionaliseringsprocessen in de Orde van Organisatiekundigen en –adviseurs (Ooa). >>Meer informatie  
 
2003 In de tegenwoordige tijd, waarin de aandeelhouders belangrijk zijn voor ondernemingen, moeten managers rekening houden met de aandeelhouderswaarde van hun bedrijf. Het boek 'Waardering’ ontstond als handboek voor consultants bij McKinsey & Company. Het boek groeide vrijwel direct na verschijning uit tot het belangrijkste boek op het gebied van ondernemingswaardering. ‘Waardering’ is in 2003 geschreven door Tom Copeland, Tim Koller en Jack Murrin. >>Meer informatie  
 
2004 In het boek ‘de brug bouwen terwijl je erover loopt’ stelt Robert E. Quinn dat het bij veranderingsprocessen in bedrijven draait het om het wegvloeien van energie. Ook M. M. Otto heeft een visie op veranderprocessen, men moet rekening houden met verbeelding en werkelijkheid. >>Meer informatie  
 
2007 Vanaf de zomer van 2007 ontstaat er in de wereld een crisis in de financiële markten. Belangrijke oorzaak hiervan is de stagnatie van de huizenmarkt in Amerika. >>Meer informatie  
 
2010 De Canon van het Adviesvak een samenwerkingsverband tussen de Ooa en de ROA wordt gelanceerd. De canon van het adviesvak geeft de maatschappelijke rol van de organisatieadviseur weer en maakt daarmee de geschiedenis van het vak toegankelijk en inzichtelijk. >>Meer informatie